Η΄ Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
81-Υ1-ΔΕ8 Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαχινίδης Αλέξανδρος

Lacroix Nicolas Richard

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

81-Υ2-ΔΕ8 Διεθνές Μάνατζμεντ ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρόσος Δημήτριος

Κάργας Αντώνιος

81-Υ3-ΔΕ8 Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γκίκας Γρηγόριος
81-Υ5-ΠΣΛΑ8 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Καλλιβωκάς Δημήτριος
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS) ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) ή ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
81-ΕΥ1-ΔΕ8 Εργατικό Δίκαιο ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Στράνης Δημήτριος
81-ΕΥ2-ΔΕ8 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις ΜΕ 3 125 5, Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ντάνος Σταμάτιος
81-ΕΥ3-ΔΕ8 Ελεγκτική Επιχειρήσεων ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
81-Υ2-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σαλμόν Ιωάννης
Σύνολο 18 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
82-Υ1-ΔΜΥΠ8 Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας ΜΕ 3 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Πιερράκος Γεώργιος
82-Υ2-ΔΜΥΠ8 Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Σεπετής Αναστάσιος

Πατέρας Ιωάννης

Μπαλάσκα Δήμητρα

82-Υ3-ΔΜΥΠ8 Κοινωνιολογία Δικαίου & Βιοηθική ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Γκαράνη-Παπαδάτου Σταματία
82-Υ4-ΔΜΥΠ8 Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας ΜΕ 3 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Πιερράκος Γεώργιος
82-Υ5-ΔΜΥΠ8 Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Γούλα Ασπασία

Σταμούλη Μαρία-Αγγελική

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS) ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) ή ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
82-ΕΥ1-ΔΜΥΠ8 Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Τσιριντάνη Μαρία
82-ΕΥ2-ΔΜΥΠ8 Κοινωνική Οικονομία ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Σεπετής Αναστάσιος
Σύνολο 27 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
83-Υ1-ΜΚΤ8 Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (2Δ+2ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιοβάνης Απόστολος

Ριζομυλιώτης Ιωάννης

Μακρυδάκης Νεκτάριος

Πεϊτζίκα Ειρήνη

83-Υ2-ΜΚΤ8 Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Σαμαντά Ειρήνη
83-Υ3-ΜΚΤ8 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Κάβουρα Ανδρονίκη
83-Υ4-ΜΚΤ8 Διεθνές Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Σαμαντά Ειρήνη
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS) ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) ή ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
83-ΕΥ3-ΜΚΤ6 Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ζωντήρος Δημήτριος
83-ΕΥ5-ΜΚΤ6 Μάρκετινγκ Αειφορίας ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Σίμος Δημήτριος
83-ΕΥ7-ΜΚΤ6 Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος
83-Υ1-ΔΕ8 Διοίκηση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαχινίδης Αλέξανδρος

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

Lacroix Nicolas Richard

83-ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 Διαδίκτυο των Πραγμάτων ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
Σύνολο 22 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
84-Υ1-ΠΣΛΑ8 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σπυριδάκος Αθανάσιος
84-Υ2-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σαλμόν Ιωάννης
84-Υ3-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
84-Υ4-ΠΣΛΑ8 Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΜΕ 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Κυτάγιας Χρήστος
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS) ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) ή ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
84-ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 Διαδίκτυο των Πραγμάτων ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
84-ΕΥ2-ΠΣΛΑ8 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Νταλιάνης Κλήμης
Σύνολο 21 750 30