Μέσω της χρήσης της εφαρμογής της ηλεκτρονική γραμματείας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δηλωθέντα μαθήματα, να πραγματοποιούν τη δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες των μαθημάτων τους. H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω της χρήσης του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.