Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η δήλωση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΕΥΔΟΞΟΣ. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων, και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της επικράτειας. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο. Οι δηλώσεις και η διανομή συγγραμμάτων πραγματοποιείτε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μετά από σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.