Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
10-Α.1 Μαθηματικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΓΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής

Καλλιβωκάς Δημήτριος

Νόβας Δημήτριος

10-Α.2 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι ΜΓΥ 3 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Φράγκος Αναστάσιος
10-Α.3 Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ 3 150 6 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δρόσος Δημήτριος

Κάργας Αντώνιος

Γκίκα Έλενα

10-Α.4 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 150 6 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων

Κυτάγιας Χρήστος

Αναγνωστοπούλου Γεωργία

Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

10-Α.5 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΜΓΥ 4 (2Δ+2ΑΠ) 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής

Τουρνά Ελένη

Γιαννόπουλος Γεώργιος

Σύνολο 17 750 30