Διδασκαλία

Το Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αξιοποιεί μια Σειρά από Διαφορετικές Μεθόδους Διδασκαλίας Ανάλογα με τη Φύση και το Αντικείμενο του κάθε Μαθήματος. Οι Μέθοδοι αυτοί Επικεντρώνονται κυρίως στη Σύγχρονη, Πρόσωπο με Πρόσωπο, Διδασκαλία και στην Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.

 

Διαλέξεις από Καθηγητές
Παρουσιάσεις από Έμπειρα Στελέχη
Ατομικές & Ομαδικές Ασκήσεις
Ομαδικές Συζητήσεις
Παρουσίαση & Ανάλυση Video
Πρακτικές Ασκήσεις
Ανάπτυξη & Ανάλυση Σεναρίων
Ανάλυση Περιπτώσεων