ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
61-Υ1-ΔΕ6 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κάργας Αντώνιος

Οικονόμου Κωνσταντίνος

Φίλιος Σπυρίδων

61-Υ2-ΔΕ6 Διοίκηση Έργου ΜΕ 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κομισόπουλος Φαίδων
61-Υ3-ΔΕ6 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Λουκέρης Νικόλαος
61-Υ4-ΠΣΛΑ6 Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σπυριδάκος Αθανάσιος

Αναγνωστοπούλου Γεωργία

Καρτάλογλου Ελισάβετ

Τσιλίκης Στυλιανός

61-Υ5-ΔΕ6 Οικονομική της Διοίκησης ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Φράγκος Αναστάσιος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5)
61-ΕΥ1-ΔΕ6 Λογιστική Κόστους ΜΕ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
61-ΕΥ2-ΔΕ6 Βιομηχανική Οργάνωση ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ντάνος Σταμάτιος
61-ΕΥ3-ΔΕ6 Χρηματοοικονομικές Αγορές & Οργανισμοί ΜΕ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γκίκας Γρηγόριος
61-Υ3-ΠΣΛΑ6 Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
61-ΕΥ1-ΜΚΤ6 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος
Σύνολο 21 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
62-Υ1-ΔΜΥΠ6 Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Πιερράκος Γεώργιος

Μπαλάσκα Δήμητρα

62-Υ2-ΔΜΥΠ6 Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Γούλα Ασπασία
62-Υ3-ΔΜΥΠ6 Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Τσιριντάνη Μαρία

Νάτσης Χρυσόστομος

62-Υ4-ΔΜΥΠ6 Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Αμίτσης Γαβριήλ
62-Υ5-ΔΜΥΠ6 Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Φούσκας Θεόδωρος
62-Υ6-ΔΜΥΠ6 Διαχείριση Αειφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας ΜΕ 3 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Σεπετής Αναστάσιος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2)
62-ΕΥ1-ΔΜΥΠ6 Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας ΜΕ 3 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Αμίτσης Γαβριήλ
62-ΕΥ2-ΔΜΥΠ6 Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας ΜΕ 3 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Λατσού Δήμητρα

Κρεμμύδα Άννα

Σύνολο 28 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
63-Υ1-ΔΕ6 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κάργας Αντώνιος
63-Υ2-ΜΚΤ6 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιοβάνης Απόστολος

Ζωντήρος Δημήτριος

63-Υ3-ΜΚΤ6 Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Κάβουρα Ανδρονίκη
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ή
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 & ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (10ECTS)
63-ΕΥ6-ΜΚΤ6 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος
63-Υ2-ΔΕ6 Διοίκηση Έργου ΜΕ 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κομισόπουλος Φαίδων
63-ΕΥ1-ΔΕ6 Λογιστική Κόστους ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
63-Υ5-ΔΕ6 Οικονομική της Διοίκησης ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Φράγκος Αναστάσιος
Σύνολο 21 ή 22 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
64-Υ1-ΔΕ6 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κάργας Αντώνιος
64-Υ2-ΔΕ6 Διοίκηση Έργου ΜΕ 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Κομισόπουλος Φαίδων
64-Υ3-ΠΣΛΑ6 Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
64-Υ4-ΠΣΛΑ6 Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σπυριδάκος Αθανάσιος 

Αναγνωστοπούλου Γεωργία

Καρτάλογλου Ελισάβετ

Τσιλίκης Στυλιανός

64-Υ5-ΠΣΛΑ6 Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
64-ΕΥ1-ΠΣΛΑ6 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα ΜΕ 4 (2Δ+2ΕΑ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γονιδάκης Φραγκίσκος
64-Υ4-ΔΕ5 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΑΠ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Καλλιβωκάς Δημήτριος
64-ΕΥ7-ΜΚΤ6 Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος
64-ΕΥ1-ΔΕ6 Λογιστική Κόστους ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
Σύνολο 22 ή 23 750 30