Ο Πρόδρομος Γιαννάς είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας-Δημοσιότητας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1977. Έλαβε το βασικό πτυχίο B.A. στα Οικονομικά από το College of Wooster το 1981, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Α.) στις Πολιτικές Επιστήμες από το Miami University το 1982 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις Διεθνείς Σχέσεις από την Σχολή Διεθνούς Υπηρεσίας του American University το 1989. Την περίοδο 1989-1991 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στα πανεπιστήμια American University και Mount Vernon College στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα εργάστηκε από το 1992 μέχρι το 1995 ως Εντεταλμένος Διδάσκων (ΠΔ 407) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1993 μέχρι το 1998 ως Επισκέπτης Καθηγητής στην Ναυτική Σχολή Πολέμου. Το 1998 εντάχθηκε ως Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ανάμεσα στα νέα του καθήκοντα ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής για την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δημιουργία και ίδρυση νέου τμήματος με αντικείμενο τις Δημόσιες Σχέσεις στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Από το Σεπτέμβριο του 1999, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, μέχρι τον Αύγουστο του 2011 κατείχε την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος. Από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 κατείχε τη θέση του Διευθυντή του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τον Σεπτέμβριο του 2013 μετατάχθηκε στο ΤΕΙ Πειραιά, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο οποίο διετέλεσε Αντικαταστάτης Πρόεδρος το διάστημα Σεπτέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018. Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Γιαννά επεκτείνονται σε τρία επιστημονικά πεδία: τις Διεθνείς Σχέσεις, τις Δημόσιες Σχέσεις και την Πολιτική Επικοινωνία. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει α) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους όπως Journal of Modern Greek Studies, Hellenic Review of International Relations, Mediterranean Quarterly, Journal of Political Marketing, Journal of E-Government, Public Relations Review, International Journal of Electronic Governance, CEU Political Science Journal, Ζητήματα Επικοινωνίας, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, Αγορά Χωρίς Σύνορα κα., β) συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους και βιβλία στα ελληνικά και αγγλικά και γ) επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Jerry Hendrix «Δημόσιες Σχέσεις: Μελέτες Περιπτώσεων» το 2008. Το επιστημονικό έργο του κ. Γιαννά έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης από την ακαδημαϊκή κοινότητα με ένα σύνολο ετεροαναφορών (citations) που μέχρι τον Αύγουστο του 2018 ξεπερνούν τις 300. Ο κ. Γιαννάς είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Political Marketing, International Journal of E-Government Research , Διοίκηση και Οικονομία και είναι κριτής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Την περίοδο 2005 – 2007 διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του υποέργου «Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτικό Μάρκετινγκ στη Ψηφιακή Εποχή» που χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό έργο Αρχιμήδης ΙΙ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ .

Για την συμβολή του στην επιστημονική καταξίωση του κλάδου των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ο κ Γιαννάς τιμήθηκε από τον Δήμο Ορεστιάδας του Νομού Καστοριάς το 2003, είναι από το 2004 μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και το 2005 έλαβε τιμητική διάκριση από την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διευθυντών Επικοινωνίας ανέδειξε τον κ. Γιαννά ως ένα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες στο χώρο της επικοινωνίας. Το 2008, συμμετείχε ως Εξωτερικός Αξιολογητής της Κυπριακής Δημοκρατίας για ακαδημαϊκά προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τον Οκτώβριο του 2011 η επιστημονική πρόταση που υπέβαλε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας ερευνητών με τίτλο « Η Από-Υπολογιστή Μεσολαβούμενη Πολιτική Συμμετοχή» επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το ερευνητικό έργο Αρχιμήδης ΙΙΙ του ΕΣΠΑ.

210 5381429

prodyannas@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 215

Prodromos Yannas

Prodromos Yannas