Μαθήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα σύνολο μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και Μαθήματα Επιλογής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ από το πέμπτο εξάμηνο και μετά ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής, διδάσκονται εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής. Στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα υπάρχει και το αντίστοιχο περίγραμμα μαθήματος. Το Περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το σύνολο των περιγραμμάτων των μαθημάτων με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών : Περιγράμματα Μαθημάτων