Τσιλίκης Στυλιανός

Ολοκλήρωσα επιτυχώς τις σπουδές μου στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, είμαι Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην «Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα». Από την 1/1/2004 έως την 30/12/2005 εργάστηκα στο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί το Ε.Ι.Ν. Από 1/1/2006 έως και σήμερα εργάζομαι ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας του Τ.Ε.Ι Πειραιά με συμμετοχή στην προετοιμασία υποβολής προτάσεων και υλοποίησης προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από Ιδιωτικούς ή Κρατικούς - Ευρωπαϊκούς φορείς στους τομείς της Ανάπτυξης, των Υπηρεσιών και της Εκπαίδευσης. Παράλληλα εργάστηκα ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στα μαθήματα των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Βάσεων Δεδομένων.

Από το 2010 όπου και εκλέχθηκα ως Ε.ΔΙ.Π έως το 2016 απασχολήθηκα στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνταν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην «Επιστήμη των αποφάσεων με πληροφοριακά συστήματα». Τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης. Σήμερα εργάζομαι ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Πειραιά και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διδάσκοντας στα εργαστηριακά μαθήματα της Διαχείρισης Έργων, Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

210 5381111

steliostsilikis@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 211

Στέλιος Τσιλίκης