ΚαλλιβΩκάς Δημήτριος

Ο Δημήτριος Γ. Καλλιβωκάς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση Πληροφορική στην Εκπαίδευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει Μεταπτυχιακή Επιμόρφωση σε Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων και Προγραμματισμό ΗΥ, σε Βάσεις Δεδομένων και σε Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει Διδακτική Εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα και Εργαστήρια Μαθηματικών για Στελέχη Διοίκησης, Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής. Έχει Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία σε έργα Πληροφορικής, έργα ERP και σε Επεξεργασία Δεδομένων. Έχει διατελέσει Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων του Μητρώου Β του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα Εφαρμογής Ποσοτικών Μεθόδων στη Διοίκηση, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Υλοποίησης Έργων ERP.

dkalliv@uniwa.gr

E Κτίριο - E 22