Υποδομές

Χώροι Διδασκαλίας

Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Υλοποιούνται στις Αίθουσες Διδασκαλίας του Κτιρίου Δ & Ε της Πανεπιστημιούπολης 2. Το Σύνολο των Αιθουσών είναι Εξοπλισμένες με Σύγχρονα Έπιπλα, Κατάλληλα για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς και Διαθέτουν Σύγχρονο Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Εξοπλισμό (Video Projector, Η/Υ, Internet). Επίσης, είναι Επαρκώς Φωτιζόμενες, Αεριζόμενες και Διαθέτουν Σύστημα Κεντρικής Θέρμανσης, Κλιματισμού.

Εργαστήρια

Οι Φοιτητές μας έχουν Πρόσβαση στα Εργαστήρια του Τμήματος, που είναι Εξοπλισμένα με Σύγχρονο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Εξοπλισμό (Video Projector, Overhead Projector, Διαδραστικούς Πίνακες, Η/Υ, Internet) Για την Εκπόνηση των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Υποχρεώσεών τους. Τα Εργαστήρια είναι Εξοπλισμένα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στους οποίους είναι Εγκατεστημένο το Απαραίτητο Λογισμικό που Απαιτείται για την Διδασκαλία των Εργαστηριακών Μαθημάτων τα οποία Υποστηρίζει το Εργαστήριο.

Βιβλιοθήκη

Στη Διάθεση των Φοιτητών Βρίσκονται τόσο η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1 όσο και αυτή της Πανεπιστημιούπολης 2. Οι Βιβλιοθήκες Διαθέτουν το Απαραίτητο Εξειδικευμένο Προσωπικό καθώς Επίσης και τις Κατάλληλες Υποδομές για την Εξυπηρέτηση των Φοιτητών. Στον Δικτυακό Κόμβο των Βιβλιοθηκών Αναφέρονται Λεπτομερώς όλες οι Προσφερόμενες Υπηρεσίες και Δίνεται η Δυνατότητα Πρόσβασης στους Μηχανογραφημένους Καταλόγους, τις Ηλεκτρονικές Πηγές, τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά, κ.α.

Συνεδριακό Κέντρο

Το Σύνολο των Δράσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια) Πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 2. Το Συνεδριακό Κέντρο έχει Αναπτυχθεί σε Τέσσερα Επίπεδα Συνολικής Επιφάνειας 5.000 τ.μ με Δυνατότητα Φιλοξενίας έως και 1500 Συνέδρους Ταυτόχρονα. Πρόκειται για έναν Σύγχρονο Χώρο, Σχεδιασμένο με Διεθνείς Προδιαγραφές που Συνδυάζει την Υψηλή Αισθητική και τη Σύγχρονη Τεχνολογία, με Σκοπό τη Διοργάνωση Εκδηλώσεων Υψηλών Απαιτήσεων.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι Φοιτητές του Τμήματος έχουν Πρόσβαση σε μια Σειρά από Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου, Βασισμένες σε Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Αναλυτικότερα οι Φοιτητές έχουν Δωρεάν Πρόσβαση στις Παρακάτω Ηλεκτρονικές Εφαρμογές : Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Απομακρυσμένη Πρόσβαση (VPN), Εφαρμογές Γραφείου (Office 365), Εμπορικό Λογισμικό και Υπηρεσίες (Microsoft DreamSpark), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Αποθετήρια (HEAL-Link), Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (Moodle).