Εργαστήρια

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτουν.

Το σύνολο των εργαστηρίων του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στους οποίους είναι εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Το σύνολο των τερματικών των εργαστηρίων είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για πρόσβαση στο Internet και στη Βιβλιοθήκη παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης στους σπουδαστές στις διεθνείς και ελληνικές βιβλιοθήκες πληροφοριών. Το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (Greek University Network). Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (Video Projector, Overhead Projector, Διαδραστικούς Πίνακες).

Τα εργαστήρια υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο σύγχρονος και εξειδικευμένος εξοπλισμός καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στην υποστήριξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, όσο και στην έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα ερευνητικά εργαστήρια συμβάλλουν όχι μόνο στην παρακολούθηση, αλλά και συμμετέχουν στην εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου που θεραπεύουν. Η συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες των εργαστηρίων και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας θετικά στην πρόοδο της επιστήμης. Το τμήμα διαθέτει τα κάτωθι έξι θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια :

Εργαστήρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων