Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, εταιρείας έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες και, φυσικά, ως επιχειρηματίες.

Πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Enterprise Greece, EMPIST, Upfield, Webnet Digital Agency, My Market, Ευρωκλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εγγράφονται ως Μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αποκτούν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ Τάξης.