Πιστοποίηση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έλαβε την πιστοποίηση, από Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με 5ετή διάρκεια ισχύος (από 17-3-2023 έως 16-3-2028). Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται ΠΛΗΡΩΣ με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ 2023-2028