Τομείς

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν 5 ακαδημαϊκοί τομείς Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα. Κάθε Τομέας στελεχώνεται με μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος. Αναλυτικότερα στα πλαίσια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συσταθεί οι παρακάτω τομείς :

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης.

Διευθυντής Τομέα : Ιωάννης Σαλμόν – Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Τομέας Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Διευθυντής Τομέα : Ιωάννης Ριζομυλίωτης, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου των Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διαχείρισης Δεδομένων.

Διευθυντής Τομέα : Χρήστος Κυτάγιας, Επίκουρος Καθηγητής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Τομέας Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης & της Λογιστικής.

 

Διευθυντής Τομέα : Γρηγόριος Γκίκας, Καθηγητής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Τομέας Κοινωνικής Διοίκησης συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Διευθυντής Τομέα : Ασπασία Γούλα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια