Σαχινίδης Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Σαχινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σπούδασε στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε στα πανεπιστήμια της πόλης της Νέας Υόρκης Baruch College και Long Island University και στο Rutgers University (New Jersey) όπου παρακολούθησε τα μαθήματα του Διδακτορικού προγράμματος. Τη διδακτορική του διατριβή την εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η διδασκαλία του καθώς και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως η Υποκίνηση των εργαζομένων, η Ηγεσία, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, οι Οργανωσιακές Αλλαγές, η Οργανωσιακή Κουλτούρα, Η Επιχειρηματικότητα και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ξένα και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια . Ο Α. Σαχινίδης έχει εργαστεί ως εισηγητής σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, στο εσωτερικό, και στο εξωτερικό.

210 5381186

asachinidis@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 22