Αποστολή – Όραμα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από την ίδρυσή του έχει θέσει ως αποστολή του 1) την εκπαίδευση ανταγωνιστικών διοικητικών στελεχών με πλήρη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, 2) η προαγωγή της έρευνας και της επιχειρηματικής πρακτικής και 3) η συμβολή στη βελτίωση της κοινωνίας και της περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον συνεργατικότητας, καινοτομίας, έμφυλης ισότητας και ίσων ευκαιριών.

ΟΡΑΜΑ

Να Εξελιχθεί και να Εδραιωθεί ως ένα Τμήμα το οποίο να Προσφέρει Υψηλού Επίπεδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο, Καλύπτοντας τις Αναπτυξιακές και Παραγωγικές Ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.