Ταυτότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από την ίδρυσή του έχει θέσει ως αποστολή του 1) την εκπαίδευση ανταγωνιστικών διοικητικών στελεχών με πλήρη και συγχρόνως κριτική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, 2) η προαγωγή της έρευνας και της επιχειρηματικής πρακτικής και 3) η συμβολή στη βελτίωση της κοινωνίας και της περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον συνεργατικότητας, καινοτομίας, έμφυλης ισότητας και ίσων ευκαιριών.

ΟΡΑΜΑ

Να Εξελιχθεί και να Εδραιωθεί ως ένα Τμήμα το οποίο να Προσφέρει Υψηλού Επίπεδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο, Καλύπτοντας τις Αναπτυξιακές και Παραγωγικές Ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Παροχή Γενικών και Εξειδικευμένων Γνώσεων και η Ανάπτυξη των Απαραίτητων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων στο Αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης και των Συναφών Επιστημών, που θα Οδηγήσουν στην Ανάδειξη Ικανών Στελεχών τα οποία θα μπορούν να Ανταποκριθούν με Επιτυχία στις Προκλήσεις των Σύγχρονών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Οι Κυριότερες Ποιοτικές Αξίες στις οποίες Γίνεται Ιδιαίτερη Αναφορά είναι ο Σεβασμός και η Αμοιβαία Εμπιστοσύνη.  Οι Συγκεκριμένες Αξίες Εκφράζονται προς 3 Βασικές Κατευθύνσεις. Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Φοιτητές μας, Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Συνεργάτες μας, Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με την Κοινωνία.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Παροχή Εκπαιδευτικού Έργου, η Διεξαγωγή Επιστημονικής Έρευνας, η Παραγωγή και Διάδοση της Επιστημονικής Γνώσης και η Ενθάρρυνση της Συνεργασίας μεταξύ των Επιχειρήσεων – Οργανισμών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.