Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
20-Β.1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική ΜΓΥ 4 (2Δ+2ΑΠ) 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γιαννόπουλος Γεώργιος
20-Β.2 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΜΓΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 150 6 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Στράνης Δημήτριος
20-Β.3 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΓΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 150 6 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σαχινίδης Αλέξανδρος

Κάργας Αντώνιος

Γκίκα Έλενα

Ιωαννίδου Σοφία

20-Β.4 Μακροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Λουκέρης Νικόλαος
20-Β.5 Στατιστική Επιχειρήσεων ΜΓΥ 4 (2Δ+2OE) 150 6 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Καλλιβωκάς Δημήτριος

Νόβας Δημήτριος

Σύνολο 17 750 30