Στράνης Δημήτριος

Ο Δημήτριος Στράνης είναι Καθηγητής Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θέση αυτή κατέχει από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μέχρι και σήμερα.

Τίτλοι Σπουδών και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

1.Πτυχίο Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2.Πτυχίο Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 3.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.4.Διδακτορικό Δίπλωμα(PhD) του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως στο Διοικητικό Δίκαιο, την Διοικητική Επιστήμη και ειδικότερα στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και τη Διοικητική των Συγκρούσεων και τις Διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Εργασίας, ιδίως στο Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Σχετικά με το ΠΜΣ μαθήματα που έχει διδάξει

Έχει διδάξει μαθήματα Δικαίου και ιδίως Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης αντίστοιχα με τα ως άνω πεδία και με άλλα πεδία. Στο ΠΜΣ διδάσκει τα μαθήματα Διοικητικό Δίκαιο και Θεσμοί, Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Ευρωπαϊκή και Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές.

Συνοπτική περιγραφή ερευνητικού- συγγραφικού έργου και γενικά στοιχεία για την αναγνώρισή του

Στα ως άνω πεδία ενδιαφέροντος εντοπίζεται και το έχον τύχει ευρείας αναγνωρίσεως (με πολλές ετεροαναφορές) εκτεταμένο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο συγκείμενο από μονογραφίες , δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και εισηγήσεις σε συνέδρια.

Ακαδημαϊκή- επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητα

Έχει διατελέσει μόνιμος Καθηγητής διαφόρων βαθμίδων ήδη από το έτος 1997. Η ευρεία διδακτική του εμπειρία εκκινεί από το έτος 1986 στο προκάτοχο Ίδρυμα, έχει αποκτηθεί σε αυτό και σε άλλα Ιδρύματα, και ιδίως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), ως εντεταλμένου διδάσκοντος αυτού, επί σειρά ετών (2004- 2017). Είναι Διευθυντής του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση -Δημόσιο Μάνατζμεντ» από το έτος 2017 μέχρι σήμερα. Έχει διδάξει σε πολλά Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το έτος 2001. Είναι Διευθυντής θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου. Είναι μέλος συντακτικών και επιστημονικών επιτροπών σημαντικού αριθμού επιστημονικών περιοδικών. Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών πολλών συνεδρίων και έχει διευθύνει συνεδρίες σημαντικών συνεδρίων. Έχει ασκήσει σημαντικά διοικητικά και ακαδημαϊκά καθήκοντα ως Διευθυντής Τομέα επί σειρά ετών και μέλος διαφόρων Επιτροπών καθαρά ακαδημαϊκού και διοικητικού χαρακτήρα. Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1985. Παρίσταται ενώπιον των Ανωτάτων Δικαστηρίων και ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αρείου Πάγου, για σημαντικούς Δημοσίους Φορείς και ιδιωτικούς φορείς. Επίσης παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΕΔΔΑ). Έχει προκαλέσει σημαντικό

210 5381826

dstrani@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 208