Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
30-Γ.1 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι ΜΓΥ 3 (2Δ +1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γκίκας Γρηγόριος
30-Γ.2 Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΓΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων

Σπυριδάκος Αθανάσιος

Καρτάλογλου Ελισάβετ

Τσιλίκης Στυλιανός

30-Γ.3 Εμπορικό Δίκαιο ΜΓΥ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάνθος Απόστολος
30-Γ.4 Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων ΜΓΥ 4 (2Δ+1ΟΕ+1EA) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής

Καλλιβωκάς Δημήτριος

Νόβας Δημήτριος

30-Γ.5 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΜΓΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σαχινίδης Αλέξανδρος

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

Φίλιος Σπυρίδων

30-Γ.6 Αρχές Μάρκετινγκ ΜΓΥ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Γιοβάνης Απόστολος

Σαμαντά Ειρήνη

Ζωντήρος Δημήτριος

Σύνολο 23 750 30