Ζωντήρος Δημήτριος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδικότητες στο Management και στο Marketing (1990 και 1993) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” με εξειδίκευση στο Marketing (Πανεπιστήμιο Stirling Σκωτίας – 1994), στην “Online και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση” (Open University – 2004) και στην “Εκπαίδευση Ενηλίκων” (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – 2006). Από το 1996 έως και τον Φεβρουάριο 2018 ήταν Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του τ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας και, από τον Μάρτιο 2018, είναι Λέκτορας Εφαρμογών στον Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως σχεδιαστής και εισηγητής προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης και επιμόρφωσης στα πλαίσια έργων Δια Βίου Μάθησης και έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Marketing και εκπαίδευσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων, στη διαχείριση και στην εκτέλεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε ερευνητικά έργα και μελέτες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.), του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ως ερευνητής. Άρθρα και εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών.

210 5381837

dzon@uniwa.gr

E Κτίριο - E 15