Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτυπώνει την ταυτότητα του Τμήματος και σας παρέχει ταυτόχρονα όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, τα εργαστήρια, το ανθρώπινο δυναμικό, τις δυνατότητες Πρακτικής Άσκησης, τις εξειδικεύσεις που παρέχονται από το Τμήμα καθώς επίσης και μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παρέχει στο σύνολο των φοιτητών του το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στόχος του Οδηγού Σπουδών είναι να παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος ώστε να αντανακλά και να αποτυπώνει το σύνολό των αλλαγών που υλοποιούνται στο Τμήμα μας.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 : Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021