Φοιτητικό Πάσο

Οι προπτυχιακοί, φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ηλεκτρονική αίτηση του φοιτητή εγκρίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.