Συνεργασίες

Μια δραστηριότητα του τμήματος, στην οποία δίνετε ιδιαίτερη σημασία είναι η συνεργασία με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, μεταξύ των φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία αυτή αφορά τόσο στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση όσο και στη προσέλκυσης νέων στελεχών από τις επιχειρήσεις.

 

Μια ακόμα σημαντικότατη συνεργασία έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.). Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Κ. Αθανάσιο Πορφύρη, Διευθύνων Σύμβουλο του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. παρουσία του καθηγητή Σπύρου Μπινιώρη, Διευθυντή του συγκεκριμένου ΠΜΣ και του αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου Τσότσολα, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω μεταπτυχιακού. ...

Περισσότερα

Μια ακόμα επιτυχημένη συνεργασία προστέθηκε στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.). Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Λιάγκο, και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Μία συνεργασία η οποία με την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας αναμένεται να αποφέρει προστιθέμενή αξία και στους δύο φορείς μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών. ...

Περισσότερα

Στην πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, 2021 η πρώτη συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του ΠΑΔΑ και του Γραφείου της UNICEF, καθώς και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας (Programme Cooperation Agreement) από τον πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον κο Luciano Calestini, πρώτο εκπρόσωπο της “UNICEF” στην Ελλάδα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ...

Περισσότερα