Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σε ετήσια βάση διοργανώνει σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο των επιχειρήσεων. Διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και διεθνών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διευθυντικά στελέχη εθνικών – πολυεθνικών επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους, μεταφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα αυριανά διοικητικά στελέχη στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

 

Στόχος των διαλέξεων είναι τόσο η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, όσο και η πιο άμεση επαφή των προπτυχιακών φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτή.