Διαλέξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σε ετήσια βάση διοργανώνει σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο των επιχειρήσεων. Διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και διεθνών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διευθυντικά στελέχη εθνικών – πολυεθνικών επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους, μεταφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα αυριανά διοικητικά στελέχη στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Στόχος των διαλέξεων είναι τόσο η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, όσο και η πιο άμεση επαφή των προπτυχιακών φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτή.

 

Επειδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστεύουμε ότι ο βασικός ρόλος ενός Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάζει τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω κάνοντας πράξη τη συγκεκριμένη φιλοσοφία με την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων οι διδάσκοντες του μαθήματος «Διεθνές Μάνατζμεντ» Δρόσος Δ. – Αναπληρωτής Καθηγητής και Κάργας Α. – Επίκουρος Καθηγητής είχαν την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν τη Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 δύο Διευθυντικά στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους. ...

Περισσότερα

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι διδάσκοντες του μαθήματος «Διεθνές Μάνατζμεντ» Δρόσος Δ. – Αναπληρωτής Καθηγητής και Κάργας Α. είχαν την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν τη Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 τον κ. Τσατσάνη Δημήτριο – Deputy Director, Head of Mergers & Acquisitions Department, Όμιλος ΟΤΕ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κ. Τσατσάνη ο οποίος μέσα από την διάλεξη του είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος τις στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει μια πολυεθνική επιχείρηση όπως ο όμιλος ΟΤΕ στα πλαίσια της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του. ...

Περισσότερα

Στα πλαίσια του μαθήματος «Διεθνές Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ο κ. Δρόσος Δ. – Αναπληρωτής Καθηγητής και ο κ. Κάργας Α. Επίκουρος Καθηγητής είχαν την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουν τη Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 τον κ. Λυσιγάκη Νικόλαο – Public Affairs Manager for Greece & Poland, FREE NOW Greece / Beat, ένα στέλεχος με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής του. Αξιοσημείωτη είναι οι συμμετοχή των φοιτητριών και των φοιτητών στη συγκεκριμένη διάλεξη οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στη πρόσκληση μας. ...

Περισσότερα

Επειδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστεύουμε ότι δεν αρκεί απλώς να μιλάμε για εξωστρέφεια και διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω κάνοντας πράξη τη συγκεκριμένη φιλοσοφία με την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων η διδάσκουσα του μαθήματος «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» Κάβουρα Α. – Καθηγήτρια είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 ένα Διευθυντικό στέλεχος με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο του Μάρκετινγκ. ...

Περισσότερα

Στα πλαίσια του μαθήματος «Διεθνές Μάνατζμεντ» του Π.Π.Σ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ο κ. Δρόσος Δ. – Αναπληρωτής Καθηγητής και ο κ. Κάργας Α. Επίκουρος Καθηγητής είχαν την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουν τη Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 δύο Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους. Αναλυτικότερα φιλοξένησαν τον κ. Παπαδημητρίου Αθανάσιο – Director of L&H Strategic Projects, ERGO Hellas και τον κ. Ρόκκα Θεόδωρο – ...

Περισσότερα

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων εξωστρέφειας που υλοποιούνται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο τόσο τη διασύνδεση του τμήματος με την αγορά εργασίας όσο και τη διάχυσης της γνώσης η διδάσκουσα του μαθήματος «Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας» κ. Κάβουρα Α. – Καθηγήτρια είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει τη Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 ένα Διευθυντικό στέλεχος με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Αναλυτικότερα φιλοξένησε την κ. ...

Περισσότερα