Η Πολωνία στην Ελλάδα: Διάλεξη γα την Πρωτοβουλία των 3 θαλασσών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ από το Πανεπιστήμιο Rzeszow.

Η Πολωνία στην Ελλάδα: Διάλεξη γα την Πρωτοβουλία των 3 θαλασσών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ από το Πανεπιστήμιο Rzeszow.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής μελών ΔΕΠ από άλλα Ιδρύματα μέσω Erasmus+, ο καθηγητής και vice Dean της Σχολής Institute of Economics and Finance,  Bogdan Wierzbinski, University of Rzeszow, Poland, επισκέφτηκε το Τμήμα και έδωσε διάλεξη σχετικά με την Πρωτοβουλία των 3 θαλασσών  όπου η Ελλάδα είναι μέλος.
Ο καθηγητής Wiezbinski, ήταν προσκεκλημένος στα μαθήματα Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας που διδάσκει, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Ανδρονίκη Κάβουρα.
Οι φοιτητές/τριες έμειναν καντενθουσισμένοι και ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τον επισκέπτη καθηγητή.