Προαπαιτούμενα μαθήματα

Οι φοιτητές του Τμήματος, απαιτείται να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προαπαιτούμενα μαθήματα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση, παρακολούθηση και εξέταση των εξαρτημένων από αυτά μαθημάτων. Σύμφωνα με τις με αριθ. 4/05.03.2020 και 10/18.06.2021 αποφάσεις Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ορίστηκαν τα παρακάτω προαπαιτούμενα μαθήματα, για τους φοιτητές με εξάμηνο φοίτησης από 1ο έως 8ο, ως εξής:

  • Το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» έχει προαπαιτούμενο το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής».
  • Το μάθημα «Διοικητική Λογιστική» έχει προαπαιτούμενο το μάθημα «ΑΡΧΕΣ Χρηματοοικονομικής Λογιστικής».
  • Το μάθημα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» έχει δύο προαπαιτούμενα: το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» και το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική».

Προσοχή! Τα προαπαιτούμενα μαθήματα ΔΕΝ ισχύουν στους επί Πτυχίω φοιτητές, με εξάμηνο φοίτησης από 9ο και πάνω.

Επεξήγηση: ΔΕΝ μπορεί να δηλωθεί, στο Φοιτητολόγιο, το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» στο επόμενο εαρινό εξάμηνο, αν δεν έχει ήδη προβιβάσιμο βαθμό το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο. Ομοίως και για τα άλλα μαθήματα.