Ε΄ Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
51-Υ1-ΜΚΤ5 Δημόσιες Σχέσεις ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος

Τσερπάνης Στέφανος

51-Υ2-ΠΣΛΑ5 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕΥ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Κομισόπουλος Φαίδων
51-Υ3-ΔΕ5 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ασωνίτου Σοφία
51-Υ4-ΔΕ5 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΑΠ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Καλλιβωκάς Δημήτριος

Σταμούλη Μαρία-Αγγελική

51-Υ5-ΔΕ5 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποθεμάτων ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τσότσολας Νικόλαος

Lacroix Nicolas Richard

Φίλιος Σπυρίδων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 3)
51-ΕΥ1-ΔΕ5 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ ΜΕΥ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Φράγκος Αναστάσιος
51-ΕΥ8-ΔΕ5 Οργάνωση & Θεσμοί της Δημόσιας Διοίκησης ΜΕ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Στράνης Δημήτριος

Κούνη Δήμητρα

51-ΕΥ3-ΔΕ5 Φορολογική Λογιστική ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Γονιδάκης Φραγκίσκος
Σύνολο 21 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
52-Υ1-ΔΜΥΠ5 Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Σεπετής Αναστάσιος
52-Υ2-ΔΜΥΠ5 Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Υπηρεσίες Υγείας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Γούλα Ασπασία
52-Υ3-ΔΜΥΠ5 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Αμίτσης Γαβριήλ
52-Υ4-ΔΜΥΠ5 Οικονομική της Υγείας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Αθανασάκης Κώστας

Πατέρας Ιωάννης

52-Υ5-ΔΜΥΠ5 Συστήματα Υγείας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Πιερράκος Γεώργιος
52-Υ6-ΔΜΥΠ5 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΜΕ 5
(3Δ+2EA)
125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Τσιριντάνη Μαρία

Νάτσης Χρυσόστομος

Σύνολο 24 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
53-Υ1-ΜΚΤ5 Δημόσιες Σχέσεις ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος

Τσερπάνης Στέφανος

53-Υ2-ΜΚΤ5 Έρευνα Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Σαμαντά Ειρήνη
53-Υ3-ΜΚΤ5 Διαφήμιση ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Κάβουρα Ανδρονίκη

Σίμος Δημήτριος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5)
53-ΕΥ3-ΜΚΤ5 Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ζωντήρος Δημήτριος
53-Υ2-ΠΣΛΑ5 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕΥ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Κομισόπουλος Φαίδων
53-Υ3-ΔΕ5 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ασωνίτου Σοφία
53-Υ4-ΔΕ7 Διεθνές Εμπόριο ΜΕ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Λουκέρης Νικόλαος
53-Υ5-ΔΕ5 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τσότσολας Νικόλαος

Lacroix Nicolas Richard

Φίλιος Σπυρίδων

Σύνολο 21 ή 22 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
54-Υ1-ΜΚΤ5 Δημόσιες Σχέσεις ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος

Τσερπάνης Στέφανος

54-Υ2-ΠΣΛΑ5 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Κομισόπουλος Φαίδων
54-Υ3-ΠΣΛΑ5 Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Η/Υ ΜΕ 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Κυτάγιας Χρήστος
54-ΕΥ4-ΜΚΤ5 Επικοινωνία με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Κάβουρα Ανδρονίκη

Σίμος Δημήτριος

54-Υ3-ΔΕ5 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ασωνίτου Σοφία
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
54-ΕΥ1-ΔΕ5 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ ΜΕΥ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Φράγκος Αναστάσιος
54-ΕΥ1-ΜΚΤ7 Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM) ΜΕ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μακρυδάκης Νεκτάριος
Σύνολο 21 750 30