Σταμούλη Μαρία - Αγγελική

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών (Ph.D.) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος(M.Sc.) στην Πληροφορική της Υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η κα Σταμούλη έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας), στα αντικείμενα «Ανάλυση δεδομένων ποσοτικής έρευνας με τη χρήση του SPSS» και «Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση του SPSS», καθώς και σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας στα τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Υγείας, καθώς και Οπτικής και Οπτομετρίας, τα μαθήματα Στατιστικής, Στατιστικής Επεξεργασίας Πληροφοριών (SPSS), Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας από το 2002. Παράλληλα έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα μαθήματα: «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων και Λήψη Αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση» (με τη χρήση του Στατιστικού Προγράμματος Minitab) και «Μεθοδολογία της Στατιστικής Έρευνας και Λήψη Αποφάσεων» (με τη χρήση του προγράμματος SPSS).
Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, για τη διδασκαλία του μαθήματος: Τεχνολογία και Πληροφορική της Υγείας. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» του ΤΕΙ Κρήτης (τμήμα Κοινωνικής Εργασίας). Έχει ερευνητική εξειδίκευση στη στατιστική ανάλυση δεδομένων στην υγεία με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων όπως SPSS, Minitab και R, με πλήθος δημοσιεύσεων, συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και βιβλιογραφία στο αντικείμενο (Ασκήσεις Υπολογιστικής Στατιστικής στην Υγεία, Πρώτος κ Δεύτερος Τόμος).
Η κα Σταμούλη από τον Ιανουάριο 2021 εντάχθηκε σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιπλέον από τον Φεβρουάριο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021 εργάστηκε στο τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ από το 2009-2020 εργαζόταν ως στατιστικός στην Ελληνική Στατιστική Αρχή όπου παράλληλα με τα υπηρεσιακά της καθήκοντά συμμετείχε σε ομάδες εργασίας Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για θέματα εκπροσώπησης της Ελλάδας στη EUROSTAT. Επίσης, από το 1997 έως το 2009 έχει εργαστεί ως Στατιστικός στο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» και στην «Επιθεώρηση Εργασίας».

210 5381850

mastamouli@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 21