Κομισόπουλος Φαίδων

Ο Δρ Φαίδων Κομισόπουλος κατέχει διδακτορικό στην Διαχείριση Καινοτομίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Haute Ecole Groupe, Βέλγιο). Κατέχει Πτυχίο στην Πληροφορική (ΤΕΙ Αθήνας) και στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Έχει εργαστεί ως εμπορικός διευθυντής πολυεθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και σε άλλες θέσεις ευθύνης σε διάφορες ελληνικές εταιρείες. Είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο ΤΕΙ Αθήνας και άλλα ιδρύματα. Συμμετέχει ως διδάσκων και αξιολογητής σε Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσία σε πανελλήνια συνέδρια, και υπήρξε ερευνητής σε διεθνές ερευνητικό κέντρο, όπου διαχειριζόταν έργα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων ενηλίκων.

fedonk@uniwa.gr

E Κτίριο - E 27

Faidon Komisopoulos