Ο Δρ. Γεώργιος Πιερράκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία στα θέματα της Οργάνωσης και διοίκησης Συστημάτων Υγείας και Φροντίδας και Κοινωνικής Προστασίας, διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων.

gpier127@gmail.com

Ε Κτίριο - Ε 24

George Pierrakos