Πιερράκος Γεώργιος

Ο Δρ. Γεώργιος Πιερράκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία στα θέματα της Οργάνωσης και διοίκησης Συστημάτων Υγείας και Φροντίδας και Κοινωνικής Προστασίας, διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας για δύο θητείες 2014-2016 και με ομόφωνη επανεκλογή από το 2014 έως το Μάρτιο 2018.

Διδάσκει μια σειρά μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο όπως Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάλυση συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας, Συστήματα Υγείας, Διασφάλισης της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Οικονομία της Υγείας κ.α. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου συνεργάστηκε με τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Διοίκηση Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και στο ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ΠΜΣ Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, όπου και διδάσκει επί σειρά ετών.

gpierrakos@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 24

George Pierrakos