Τσιριντάνη Μαρία

Η Δρ Μαρία Τσιριντάνη είναι Καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής (από τον Σεπτέμβριο 2020) και τέως ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+ της Σχολής Διοίκησης, Οικονομίας Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη και διδάσκουσα του μαθήματος «Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση και Διαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεργαζόμενη Καθηγήτρια του ΠΜΣ «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών ενώ στο παρελθόν υπήρξε διδάσκουσα και ακαδημαϊκή υπεύθυνη μαθήματος του ΠΜΣ «Διοίκηση της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιά και του πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., συνεργαζόμενο Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διδάσκουσα στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής επιστημονικά πεδία: Πληροφορική Υγείας, Τηλεϊατρική, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή, Ποιότητα και Διαχείριση Πληροφοριών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Εργάσθηκε από το 1993 ως στέλεχος υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μέχρι την εκλογή της ως Επίκουρη Καθηγήτρια το 2007 στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας. Ειδικότερα, εργάστηκε ως Προϊσταμένη Τμήματος Συστημάτων Πληροφορικής-Δ/νση Πληροφορικής (2005-2007) και Προϊσταμένη των Τμημάτων: 1) Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών - και 2) Έρευνας και Ανάπτυξης (2002-2005) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΥΠΕ) καθώς και ως υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα και μέλος της ομάδας Ποιότητας και της ομάδας Τηλεϊατρικής του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (1994-2000) με συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα ΤΑΛΩΣ-HERMES. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμων σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς στα γνωστικά της αντικείμενα. Ενδεικτικά: -Εκπρόσωπος ΥΠΕ και μέλος του Μητρώου Αξιολογητών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» (2003-2007), Ειδικός Εμπειρογνώμων σε θέματα Πληροφορικής Υγείας (Nursing and Health Informatics) στο Διεθνές Συμβούλιο -ICN και για θέματα κωδικοποιήσεων ICNP από το 2005-10 καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα του πρώην Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Αθήνας. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια –σεμινάρια ενώ έχει συγγράψει ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα και έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια σε δύο ακόμη συγγράμματα σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

210 5381462

martsi@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 18