Γούλα Ασπασία

Η κα. Γούλα Α. διαθέτει διδακτορικό στην Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακή Αλλαγή των Υπηρεσιών Υγείας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury. Έχει εργαστεί τόσο σε μονάδες υγείας όσο και σε μονάδες πρόνοιας (4 έτη). Από το 2002 εργάζεται στο ΤΕΙ-Αθήνας, (πρώην Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), αρχικά ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, από το 2007 ως καθηγήτρια εφαρμογών και από το 2014 ως επίκουρη καθηγήτρια.

Από το 1998 έως σήμερα έχει συμμετάσχει ως βοηθός ερευνητή ή ως κύριος ερευνητής σε 19 μελετητικά έργα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Εργασίας της Κύπρου και του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδας. Τα μελετητικά έργα αφορούσαν τόσο την οργάνωση υπηρεσιών υγείας όσο και την απασχόληση, βελτίωση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες και την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Επιπρόσθετα, ήταν επιστημονική αναπληρώτρια σε ερευνητικό υποέργο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ με θέμα την ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην τοπική κοινωνία και δημιουργία εγχειριδίου τεκμηριωμένης τεχνογνωσίας. Έχει συγγράψει 2 μονογραφίες με τίτλο α) «Διοίκηση & Διαχείριση Νοσοκομείου – Η Ελληνική Εμπειρία & Πρακτική», εκδόσεις Παπαζήση, β) Η Οργανωσιακή Κουλτούρα των Υπηρεσιών Υγείας, εκδόσεις Παπαζήση καθώς και επιμελήθηκε βιβλίο με τίτλο «Η Ποιότητα Ζωής των Ασθενών ως Κριτήριο-Εργαλείο Αξιολόγησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας», εκδόσεις Παπαζήση. Τέλος, έχει συγγράψει 45 άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

210 5381455

agoula@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 21

Άσπα Γούλα