Ασωνίτου Σοφία

H Δρ. Σοφία Ασωνίτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής Εκπαίδευσης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ξενόγλωσσο ΜΒΑ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το πανεπιστήμιο VUΒ SOLVAY των Βρυξελλών καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιομηχανική Εγκατάσταση και Ανάπτυξη από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το διδακτορικό της δίπλωμα είναι στη Λογιστική Εκπαίδευση μ έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες των λογιστών από το πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επαγγελματικά έχει απασχοληθεί σε λογιστικές και διοικητικές θέσεις εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων πριν την ακαδημαϊκή της πορεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Λογιστική Εκπαίδευση, τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, τη σύνδεση αγοράς και ανώτατης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α. Τα διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, την Ελεγκτική και την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Έχει δημοσιεύσει σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

210 5381853

sasonitou@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 26

Sofia Asonitou

Sofia Asonitou