Σαμαντά Ειρήνη

Ειρήνη Σαμαντά

Η Δρ. Ειρήνη Σαμαντά είναι Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς (Μ.Μ.R  Lab) . Επιστημονική υπεύθυνη  του Ερευνητικού έργου «Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο πολιτικό Marketing» που χρηματοδοτείται από  τον ΕΕ/ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναπληρώτρια Διευθύντρια  στο Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων από το 2018 έως το 2020. Tομεάρχης της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  από το 2019 έως  το 2021 και Επιστημονική Υπεύθυνη για την Πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ  από το 2018 έως το 2020, καθώς και υπεύθυνη  ERASMUS του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το 2015-2016.

Μετά τη λήψη του βασικού της πτυχίου στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνέχισε τις σπουδές της και απέκτησε το M.Sc. in International Marketing ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές της σπουδές με την λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος από το University of the West of Scotland (UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία e-relationships, digital-marketing, Διεθνές marketing, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Social Media Marketing, Organizational Behaviour.

Διδασκαλία  σε   μεταπτυχιακά προγράμματα ( ΜΒΑ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία ΠΑΔΑ, «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοια» Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (M.B.A)  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Wroctaw University of Economics, (Μ.Β.Α), Ανοικτό  Πανεπιστήμιο Κύπρου (MBA) καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. Ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διδάσκει Διεθνές Μάρκετινγκ , Αρχές Μάρκετινγκ,  Έρευνα Μάρκετινγκ, Διοίκηση Πωλήσεων, Διοίκηση Μάρκετινγκ,  Μεθοδολογία Έρευνας.

Έχει συμμετάσχει στα κάτωθι ερευνητικά προγράμματα  “Μελέτη ικανοποίησης πελατών του Διαδίκτυο (e-customer) με τη χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης ”,“ Διερεύνηση Ανάπτυξης του Μοντέλου Εσωτερικού Marketing στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα”” and “Investigation of expertise in education” τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τα ερευνητικά προγράμματα  Αρχιμήδης I και Αρχιμήδης II της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίδραση του ηλεκτρονικού marketing στις βιομηχανικές σχέσεις των Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεων η οποία χρηματοδότήθηκε από τον ΕΛΚΕ ΑΤΕΙ Πειραιά  και Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την δημιουργία εξειδικεύσεων του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΑΚ ΙΙ. Και Διερεύνηση ειδικοτήτων στη Μεταγυμνασιακή εκπαίδευση και μηχανισμός ανίχνευσης ειδικοτήτων: Η περίπτωση της Ηπείρου Ερευνητικό Πρόγραμμα εντασσόμενο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Οι  ερευνητικές της  εργασίες, πλέον των 50 άρθρων,  έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και σε κεφάλαια επιστημονικών τόμων  μετά από κρίση και έχουν τύχει αναγνώρισης (citation) από ικανό αριθμό ερευνητών από όλο τον κόσμο. Έχει  συμμετάσχει σε  πλέον των  40 διεθνών   επιστημονικών  συνεδρίων καθώς και σε  εθνικά επιστημονικά συνέδρια, ενώ υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε αρκετά  συνέδρια και ημερίδες.  Έχει συγγράψει εννέα  βιβλία μεταξύ των οποίων  Διοίκηση Πωλήσεων: Επιστημονική Προσέγγιση, Σύγχρονο Μarketing, Mέθοδοι Έρευνας Αγοράς “Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών”, Διεθνές Μarketing, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Έχει διατελέσει Co-Editor για το επιστημονικό περιοδικό Journal of Marketing and Operations Management Research   καθώς και μέλος πολλών άλλων συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Editor of the Chapter Book  “Strategic-Marketing in Fragile-Economic-Conditions” Chapter Book published by IGI Global  2014. “Συγγραφεύς της Μονογραφίας “Η επίδραση του Digital και του Social Media Marketing σε επιχειρήσεις και καταναλωτές”  Ερευνητικό έργο με τίτλο « Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα-ΚΑΛΛΙΠΟΣ που εγκρίθηκε από την επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων   Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 20/7/2020. Συγγραφεύς της Μονογραφίας "The Relationship in the B2B under e-Marketing orientation “Lambert Academic Publishing, Germany 2014. Από Το 2018   είναι Strategic Associate στο Κέντρο ¨Έρευνας & Εκπαίδευσης “Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού” (iLEADS) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Διεθνούς Μάρκετινγκ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, European Academy of Management, European Operations Management, Production  & Operations Management Society :POMS , European Operations Management Association: EurOMA, ΕCCO,. Είναι Πιστοποιημένος  Αξιολογητής   για την Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Γενική Γραμματεία   Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας αξιολογήσει δύο ερευνητικές προτάσεις. Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ & Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ Τ.Τ. Πειραιά. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Γνωστικό Πεδίο του Μάρκετινγκ , του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και της Έρευνας Αγοράς καθώς και Μέλος της Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΠΕ) των υποψηφίων για τα μαθήματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ.

Mέλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Σύμβουλος σε θέματα Διεθνούς Marketing στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 2009-2012. Στο πλαίσιο της κοινωνικής- εθελοντικής της δράσης, οργάνωσε και συμμετείχε ως εισηγήτρια   σεμινάρια στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Μοσχάτου, ως μέλος  του  Πειραϊκού Συνδέσμου Πειραιά ( Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Έφορος Κοσμητείας και Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Έφορος  του  τμήματος Σχολών Επαγγελματικής κατάρτισης ) , μέλος της UNESCO Πειραιά.

 

210 5381829

isamanta@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 215