Σπυριδάκος Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Σπυριδάκος είναι Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Ε. Οι Ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται στην πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων, στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, στην επιχειρησιακή έρευνα, στη διαχείριση γνώσης, στην εξόρυξη δεδομένων, στην ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη. Εργάσθηκε για πολλά έτη στον ιδιωτικό τομέα σε έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πριν την εκλογή του στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Είναι συγγραφές ή συν-συγγγραφέας σε πάνω από 60 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης έχει συγγράψει δυο εκπαιδευτικά βιβλία στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διδάσκει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για περισσότερο από 15 έτη.

210 5381469

tspyr@uniwa.gr

E Κτίριο - ισόγειο