Ο Απόστολος Γιοβάνης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Πραγματοποίησε τόσο τις προπτυχιακές του, όσο και τις μεταπτυχιακές του σπουδές, στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης).

Είναι συγγραφέας 33 εργασιών, που είναι δημοσιευμένες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, 8 εργασιών δημοσιευμένων σε βιβλία με συλλογές άρθρων, καθώς και σημαντικού αριθμού άρθρων δημοσιευμένων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. H εργογραφία του τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και αναφοράς.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Journal of Integrated Information Management, μέλος της επιστημονικής επιτροπής δύο διεθνών συνεδρίων στην επιστημονική περιοχή του μάρκετινγκ (ICCMI, ICSIMAT) και κριτής στα επιστημονικά περιοδικά: European Journal of Marketing, Journal of Product & Brand Management, Service Theory and Practice, Marketing Intelligence and Planning, Technological Forecasting & Social Change, Cornel Hospitality Review, EuroMed Journal of Business, TQM & Business Excellence, The Service Industries Journal, Journal of Modeling in Management, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Journal of Promotion Management, & Journal of Customer Behavior.

Διαθέτει υπερ-δεκαετή εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το marketing τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη διοίκηση σχέσεων με πελάτες και επωνυμίες (brands), την διερεύνηση και πρόβλεψη της διάδοσης/υιοθέτησης/αντικατάστασης τεχνολογικών προϊόντων, την επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε προπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει τα μαθήματα: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, Έρευνα Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, Επιχειρηματικότητα - Μάνατζμεντ Παραγωγής και Μάρκετινγκ. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην ενότητα του Μάρκετινγκ (ΔΕΟ23).

210 5381132

agiovanis@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 27

Apostolos Giovanis