Γιοβάνης Απόστολος

Ο Απόστολος Γιοβάνης είναι Καθηγητής Διοίκησης Μάρκετινγκ και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιπλέον είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (http://mbattica.uniwa.gr/index.php

Πραγματοποίησε τόσο τις προπτυχιακές του, όσο και τις μεταπτυχιακές του σπουδές, στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην πρόβλεψη της διάδοσης νέων προϊόντων. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε προπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει τα μαθήματα: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγκ και Έρευνα Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή. Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διδάσκει τα μαθήματα: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων και Διεθνές και Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους χώρους του Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας, της Διοίκησης Επωνυμίας, του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επιμεληθεί δύο ξενόγλωσσα βιβλία στα θέματα του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και της Στρατηγικής Διοίκησης Επώνυμου Προϊόντος και ένα τόμο με τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Strategic Innovative Marketing and Tourism.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους όπως: Journal of Retailing and Consumer Services, European Management Journal, Business Strategy and the Environment, Journal of Product and Brand Management, Journal of Brand Management, Journal of Strategic Marketing, Journal of Service Theory and Practice, International Journal of Retail & Distribution Management, Technological Forecasting and Social Change, Marketing Intelligence and Planning, International Journal of Bank Marketing, International Journal of Internet Marketing and Advertising, International Journal of Quality and Service Science, Journal of Modeling in Management, Journal of Transnational Management κ.ά. H εργογραφία του τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και αναφοράς. Διατελεί μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, μέλος εκδοτικών συμβουλίων (editorial boards) επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως: European Journal of Marketing, Journal of Product & Brand Management, Service Theory and Practice, Journal of Promotion Management, κ.α.Διαθέτει υπερ-δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας.

210 5381855

agiovanis@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ310

Apostolos Giovanis