Ντάνος Σταμάτιος

Ο Δρ. Σταμάτης Ντάνος είναι μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές ολοκληρώνοντας με βαθμό «Άριστα», το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Παν. Πειραιά και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με βαθμό «Άριστα» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Πράσινων Επενδύσεων.

Έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης και Πανεπιστημιακός υπότροφος κατά την περίοδο 2001-2016 στο ΑΤΕΙ Πειραιά με διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (Ε), Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ (Ε), Επιχειρησιακή Έρευνα (Ε), Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη (Ε), Προγραμματισμός Η/Υ (Ε), Ελλ.και Αγγλ. Δακτυλογρ. (με επεξ. Κειμ. Σε Η/Υ) (Ε), Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική ΙΙ (Ε), Ειδικά Θέματα Management (Ε), Σύγχρονο Γραφείο (Ε). Έχει συνεργαστεί με τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που διοργανώνονται στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.: εργαστήριο «Στατιστικής» στο ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, εργαστήριο στις «Στατιστικές και Ποσοτικές Μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα» στο ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση-Δημόσιο Μάνατζμεντ, εργαστηριακή διδασκαλία στις «Ποσοτικές Μεθόδους» στο ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Αθηναίων καθώς και ως βοηθός οικονομικού στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στατιστική ανάλυση με εστίαση στο περιβάλλον, στην αξιολόγηση επενδύσεων με έμφαση στις πράσινες επενδύσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κοινωνική αποδοχή. Η πρόσφατη επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πάνω από 20 σχετικά ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

210 5381831

sdanos@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 307

Stamatios Ntanos

Ntanos Stamatios