Μπαλάσκα Δήμητρα

Η Δήμητρα Μπαλάσκα είναι απόφοιτη 3 προπτυχιακών προγραμμάτων. Αρχικά στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών στο τμήμα Επισκεπτών/ τριών Υγείας, έπειτα με κατακτήριες εξετάσεις εισήχθη στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και τέλος σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων, στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα «Αποτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και το κόστος στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης» που το πραγματοποίησε στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τέλος έχει εκπαιδευτεί σε διάφορα άλλα αντικείμενα σχετικά με την υγεία όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η αγωγή υγείας κ.α.Έχει εργαστεί σε διάφορα αντικείμενα όπως Επισκέπτρια Υγείας σε Κέντρο Προστασίας Μάνας και Παιδιού, Διοικητικός Υπάλληλος σε γραφείο προσωπικού Π.Φ.Υ., Διοικητικός Υπάλληλος στην 1η ΥΠΕ που διετέλεσε και Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικός Υπάλληλος στο τμήμα μισθοδοσίας και στις δημόσιες σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα είναι Ε.Δ.Ι.Π. στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

210 5381851

Κτίριο Ε -Ε25

dbalaska@uniwa.gr