Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Yannis Psaromiligkos is professor at the Department of Business Administration

Yannis Psaromiligkos is professor at the Department of Business Administration, Division of Informatics and Decision Sciences, University of West Attica. The University of West Attica was created in 2018 by the merger of the former “Piraeus University of Applied Sciences” and the former “Technological Educational Institute of Athens”. Yannis Psaromiligkos before 2018 was professor at the Department of Business Administration, Division of Informatics and Quantitative Methods, Piraeus University of Applied Science (TEI Piraeus), Greece, by September 2013. From April 1999 until September 2013 he was a professor at the General Department of Mathematics, Division of Informatics, ΤΕΙ Piraeus, Greece, where he was Head of the Department for the last three years (2010-2013) and Director of the Division of Informatics for two years (2008-2010). He holds a BSc degree in Mathematics, an MSc degree in Computer Science and Operational Research from University of Athens and a PhD degree in Computer Science (Software Engineering) from the Department of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Greece (with Greek State Scholarship Foundation from 1987 to 1992). His research interests are in e-Learning engineering, learning analytics, evaluation in e-Learning, web engineering, object-oriented programming and modeling. He is author in more than 70 papers in international journals and conferences. He is responsible for the Moodle e-Learning Platform of the University of West Attica (https://moodle.uniwa.gr). He has participated in more than 30 European and National projects.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Ιωάννης Ψαρομήλιγκος είναι Καθηγητής & Διευθυντής του Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 2018. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το 2017 ήταν καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τ.Τ. Από το 1999 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ήταν καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος τα τελευταία 3 χρόνια (2010-2013) και Διευθυντής του Τομέα Πληροφορικής για 2 χρόνια (2008-2010).

Οι βασικές του σπουδές είναι από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο μαθηματικού, 1984). Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν μεταπτυχιακό στην Πληροφορική & Επιχειρησιακή Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2ετές MSc Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, 1988) και Διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (PhD στη Μηχανική Λογισμικού, 1992) με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι κύριες ερευνητικές του περιοχές είναι η Μηχανική Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, η αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων, η αξιολόγηση στην Ηλεκτρονική Μάθηση, ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση, η Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση, η Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και ο Προγραμματισμός Πολυμέσων. Είναι υπεύθυνος της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://moodle.uniwa.gr). Είναι συγγραφέας σε πάνω από 70 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.

210 5381123

 

yannis.psaromiligkos@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 11

Yannis Psaromiligkos