Αναγνωστοπούλου Γεωργία

Η κα Γεωργία Αναγνωστοπούλου είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Αθήνας). Κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ), μέλος της ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής). Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στο μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ και στα προγράμματα ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη πωλήσεων και διοίκησης σε διάφορες ελληνικές εταιρείες και έχει διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας σε διάφορα τμήματα ως εργαστηριακός συνεργάτης. Παράλληλα, έχει διδάξει σε αρκετά Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑ. Σ) και στο ΙΕΚ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ως διδάσκων σε μαθήματα πληροφορικής και διοίκησης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαίδευση και τη διοίκηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι μέλος του τομέα Επιχειρησιακής Πληροφορικής και Επιστήμης Αποφάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του εργαστηρίου Digit.DSS.Lab.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrs Georgia Anagnostopoulou is as Lecturer of Applications at the Department of Business Administration - University of West Attica. She holds a master's degree in Tourism Business Administration (Hellenic Open University) and a degree in Business Administration (TEI of Athens). Holder of educational proficiency (ASPAITE), member of EPY (Greek Computer Society). Certified adult trainer of EKEPIS registry and for OAED - LAEK programs. She has worked as a sales and administrative manager in various Greek companies and has taught at the TEI of Athens in various departments as a laboratory associate. At the same time, she has taught at several Educational Training Centers of OAED (KEK, IEK, EPA.S) and at IEK of the MINISTRY as a teacher in computer science and administration courses. Her research interests focus on education and management with the use of new technologies. She is a member of the section of Business Informatics and Decision Science of the Department of Business Administration and of the laboratory Digit.DSS.Lab.

210 5381275

ganagno@uniwa.gr

Κτίριο Δ - Δ111