Δρόσος Δημήτριος

Ο Δημήτριος Δρόσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πειραιά. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) από το Cardiff Metropolitan University – Cardiff School of Management και Διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά – Τμήμα Πληροφορικής. Για πάνω από μια δεκαετία είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοποιούμενος σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η ερευνητική δραστηριότητά του εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, της Ικανοποίησης του Πελάτη, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Συμπεριφοράς Καταναλωτή και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση έργων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αναλάβει ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Project Manager την υλοποίηση μια σειράς σημαντικών έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις  οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέαΈχει διοργανώσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδριών και ημερίδων. 

210 5381832

drososd@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 309

Dimitrios Drosos

Dimitris Drosos