Τουρνά Ελένη

Η Ελένη Τουρνά είναι καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε το βασικό πτυχίο της στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ξεκίνησαν με ένα πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Vrije University Brussels, Belgium, και κατόπιν ένα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology) απο το Sheffield Hallam University, U.K.. Τέλος απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική και συγκεκριμένα στη Λογιστική Εκπαίδευση (Accounting Education) από το Sheffield Hallam University, U.K. Η κ. Τουρνά διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως λογίστρια και σύμβουλος επιχειρήσεων. Συνεργάστηκε ερευνητικά και δίδαξε σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξε εισηγήτρια σε επαγγελματικά σεμινάρια επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών πάνω σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της είναι σχετικά με τη Λογιστική εκπαίδευση, την επιλογή επαγγέλματος των φοιτητών που σπουδάζουν διοίκηση και οικονομικά και με τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με βάση τις λογιστικές και κοστολογικές πληροφορίες. Έχει παρουσιάσει πολλά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Accounting Forum, Accounting Education: an international journal, Operational Research: an International Journal, Asian Review of Accounting, Euromed Journal of Business.

210 5381852

elenitur@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 26