Νταλιάνης Κλήμης

Ο κ. Νταλιάνης έλαβε τόσο το δίπλωμα (1998) όσο και διδακτορικό του (2003) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε ως ερευνητής (Οκτώβριος 1998 – Ιανουάριος 2003) και ως έμπειρος ερευνητής (Φεβρουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2009) στο εργαστήριο Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων του ΕΜΠ συμμετέχοντας στην συγγραφή προτάσεων και στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα και από τον Μάρτιο του 2003 ο κ. Νταλιάνης έχει συμμετάσχει ως αξιολογητής ερευνητικών έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 2015 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, ο κ. Νταλιάνης: ήταν Editor ή Associate Editor σε περισσότερους από 6 επιστημονικούς τόμους και στο Editorial Advisory Board ενός επιστημονικού τόμου, έχει μεταφράσει 2 ξενόγλωσσα βιβλία, έχει συγγράψει 2 μεταδιδακτορικές διατριβές, μια διδακτορική διατριβή και μια διπλωματική εργασία, ενώ έχει αποστείλει μια σειρά εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στις περιοχές της κοινωνικής υπολογιστικής και των εφαρμογών αυτής, της επεξεργασίας/ασφάλειας πολυμέσων και του διαδικτύου των πραγμάτων.

210 5385247

kntal@uniwa.gr

Κτίριο K6 - K6.019

Ntalianis Klimis

Klimis Ntalianis