Ριζομυλιώτης Ιωάννης

Ο Δρ. Ριζομυλιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέλος του προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πριν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Brighton ως Επίκουρος Καθηγητής για 7 χρόνια και προηγουμένως ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Plymouth. Πριν από αυτό εργάστηκε για 3 χρόνια ως Διευθυντής Προγράμματος BA Advertising, Marketing Communications & PR στο London Metropolitan University (Business College of Athens). Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει επίσης πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2000) και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ΟΠΑ και το Πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam (2002).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στους τομείς του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, των Επικοινωνιών Μάρκετινγκ, του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, του Μάρκετινγκ με νέες Τεχνολογίες, της Συμπεριφοράς Καταναλωτή και της Υιοθέτησης Καινοτομίας. Είναι συγγραφέας μιας μονογραφίας στην Επικοινωνία Μάρκετινγκ και ενός βιβλίου στο Digital Marketing. Έχει πλούσια συμβουλευτική εμπειρία καθώς έχει πραγματοποιήσει πολλά συμβουλευτικά projects στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δρ. Ριζομυλιώτης έχει διατελέσει ως εξωτερικός εξεταστής και ελεγκτής στο Πανεπιστήμιο του East London, στο Leeds Business School και στο University of West London. Είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Woxsen University της Ινδίας και το University Guglielmo Marconi της Ιταλίας.

Ο Δρ. Ριζομυλιώτης έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει το έργο του σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (π.χ. Information Technology and People, International Journal of Innovation Management, Journal of Strategic Marketing, International Journal of Market Research) και παγκοσμίου φήμης διεθνή συνέδρια (π.χ. EMAC, AMA). Είναι επίσης κριτής σε ακαδημαϊκά περιοδικά / συνέδρια (ενδεικτικά): Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ακαδημίας Μάρκετινγκ, American Marketing Association, Journal of Relationship Marketing, International Journal of Productivity and Performance Management, Information Technology and People. Είναι μέλος της Higher Education Academy στην Αγγλία, της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Διεθνούς Ένωσης Έρευνας στην Οικονομική Ψυχολογία (International Association of Research in Economic Psychology).


Ioannis Rizomyliotis, Ph. D.

Ioannis is Assistant Professor of Marketing at University of West Attica and Adjunct member of staff at the Hellenic Open University. Before joining UniWA he was working at the University of Brighton as a Senior Lecturer for 7 years and before that he served as a Lecturer at the University of Plymouth. Prior to this he worked for 3 years as the Programme Director of BA Advertising, Marketing Communications & PR at London Metropolitan University (Business College of Athens campus). He holds a PhD in Marketing from Athens University of Economics and Business (AUEB). He also holds a Bsc in Business Administration (2000) and a Master’s in Business Administration (MBA) from AUEB and Erasmus University of Rotterdam (2002).

He researches in the fields of digital marketing, marketing communications, services marketing, consumer behaviour and innovation adoption. Ioannis is the author of a monograph on Marketing Communications and a book on Digital Marketing. He has extended consulting experience as he has conducted numerous business projects in Greece and the UK. He is a visiting lecturer in Woxsen School of Business, India. Ioannis has presented and published his work in top ranked academic journals (e.g. Information, Technology & People, International Journal of Innovation Management, Journal of Strategic Marketing, International Journal of Market Research) and prestigious international conferences (e.g. EMAC, AMA).

He is an active reviewer for (indicative) European Marketing Academy Conference, American Marketing Association, Journal of Relationship Marketing, International Journal of Productivity and Performance Management, Information Technology and People. Ioannis has served as External Examiner for the University of East London, Leeds Business School and the University of West London. He was also Nominated as Greek National Coordinator for the European Marketing Academy in 2012. He is a Fellow of the Higher Education Academy and a member of the Higher Education Academy, Greek Marketing Academy, the European Marketing Academy, the Economic Chamber of Greece and the International Association of Research in Economic Psychology.

210 5381834

rizomy@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 310

Ioannis Rizomyliotis