Αύγουστος 2021

Ανακοίνωση για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021.

Οι φοιτητές που ανέλαβαν θέμα πτυχιακής εργασίας στο χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο 2020-21,  μπορούν να κάνουν αίτηση για εξέταση/παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba_2@uniwa.gr

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 29 08 2021 NTS 016 S

Οι αλλαγές αφορούν σε μια διόρθωση τυπογραφικού σφάλματος και σε σπάσιμο ενός μαθήματος σε δύο τμήματα εξέτασης.  Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.

  ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που δεν προχώρησαν σε αποδοχή πρωτοκόλλου συναίνεσης συμμετοχής στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και δήλωση μαθημάτων προς εξέταση μέχρι 22/8/2021, ότι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email και μέχρι στις 29/8/2021 (23.59) με τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος ξεχωριστά και να αιτούνται τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις δηλώνοντας ότι συναινούν με το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση, όπως αυτό περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο (Πρωτόκολλο Συμμετοχής σε Εξετάσεις). ...

Περισσότερα

Μια ακόμα επιτυχημένη συνεργασία προστέθηκε στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.). Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Λιάγκο, και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Μία συνεργασία η οποία με την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας αναμένεται να αποφέρει προστιθέμενή αξία και στους δύο φορείς μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών. ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 12 08 2021 NTS 009 Sv2

Η μοναδική αλλαγή αφορά στα μαθήματα που δίδκασε ο Καθγητής Γ. Πολυχρονόπουλος τα οποία λόγω αφυπηρέτησής του θα εξεταστούν από τον Καθηγητή Γ. Γκίκα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.

  ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 12 08 2021 NTS 009 S

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Moodle ή στο Open E-Class για να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της εξέτασης του κάθε μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο. ...

Περισσότερα

Το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030» κατατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση διαμόρφωσης του νέου πλαισίου της πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά.

Το προσχέδιο εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και συνοδεύεται από ένα αναλυτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής. ...

Περισσότερα