Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Ιουνίου 2024.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. ...

Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων Μαθημάτων, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει επιβλέποντες Καθηγητές πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024, όπως παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, θα γίνεται μέσω του ακαδημαϊκού email.

 

Τομέας Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής

...
Α/Α Αρ.
Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν θέμα για πτυχιακή εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024, να υποβάλουν Αίτηση ανάληψης θέματος, από 20 έως 28 Φεβρουαρίου 2024, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (αίτηση για ανάληψη).

Επίσης, οι φοιτητές που επιθυμούν παράταση ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2024.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. ...

Περισσότερα

 Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των φοιτητών για ανάληψη πτυχιακών εργασιών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024, ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει την ανάληψη πτυχιακών εργασιών και ορίζει επόπτες καθηγητές και εξεταστική επιτροπή ανά τομέα, όπως οι ακόλουθοι πίνακες:

Τομέας Οικονομικής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

...
Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής 3 μελής Επιτροπή
1 84228/21-9-2023 7155793 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 100911/24-10-2023 585060320255 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ.
Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία, μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023, μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Η περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών είναι από 02 έως 13 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 01 έως 20 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής και θα υποβληθούν εκ νέου από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.  ...

Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων Μαθημάτων, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει επιβλέποντες Καθηγητές πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023, όπως παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, θα γίνεται μέσω του ακαδημαϊκού email.

Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

...
Α/Α ΑΜ Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής Επιτροπή
1 585100650255 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν θέμα για πτυχιακή εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023, να υποβάλουν Αίτηση ανάληψης θέματος, από 20 έως 28 Φεβρουαρίου 2023, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (αίτηση για ανάληψη).

Επίσης, οι φοιτητές που επιθυμούν παράταση ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2023.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. ...

Περισσότερα