Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 12 08 2021 NTS 009 S

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Moodle ή στο Open E-Class για να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της εξέτασης του κάθε μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.