Διαδικασία για Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις σε Περιπτώσεις μη Εμπρόθεσμης Αποδοχής Πρωτοκόλλου Συναίνεσης

Διαδικασία για Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις σε Περιπτώσεις μη Εμπρόθεσμης Αποδοχής Πρωτοκόλλου Συναίνεσης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που δεν προχώρησαν σε αποδοχή πρωτοκόλλου συναίνεσης συμμετοχής στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και δήλωση μαθημάτων προς εξέταση μέχρι 22/8/2021, ότι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email και μέχρι στις 29/8/2021 (23.59) με τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος ξεχωριστά και να αιτούνται τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις δηλώνοντας ότι συναινούν με το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση, όπως αυτό περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο (Πρωτόκολλο Συμμετοχής σε Εξετάσεις). Θα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ότι είναι στην απόλυτη ευχέρεια του κάθε διδάσκοντος, είτε να δεχθεί, είτε να απορρίψει την κάθε αίτηση.